Bản Đồ Rác Thải Lâu Ngày Green-Duwamish River

Chúng ta thấy rác thải lâu ngày ở đâu trên Duwamish River? Hãy dùng bản đồ của chúng tôi để khám phá các tuyến đường thủy tại địa phương và tại khu phố của quý vị. 

Quý vị phát hiện ra rác thải lâu ngày, hoạt động đổ rác trái phép hoặc một loại ô nhiễm khác? Báo Cáo Ô Nhiễm  

Quý vị muốn góp phần xóa bỏ tất cả các điểm trên bản đồ này? Hãy cùng chúng tôi tham gia dọn dẹp dọc Green-Duwamish River. 

Quý vị đang tìm kiếm các mẹo, nguồn tài trợ và nghiên cứu về quản lý rác thải? Tìm hiểu về cách thải bỏ lốp xe và nhiều nội dung khác.