La tacaalinta Haraadiga Qashinka: Khayraadka

Khayraadkaan waxay u taagan yihiin macluumaadka ugu wanaagsan ee la heli karo ee wasakhowga taayirka, qashinka dhaxalka ah, ka saarista taayirka, iyo dib u warshadaynta.

Ma haysaa su’aal aan lagaga jawaabin kheyraadkan? Nagala soo xiriir psa@pugetsoundkeeper.org.


Maaraynta Qashinka

Qashinka adag – Washington State Department of Ecology

Oggolaanshaha xarunta qashinka ee Washington State, qorsheynta maaraynta qashinka, iyo kaalmada maaliyadeed ee maareynta qashinka bulshada

Qashinka taayirada – Washington State Department of Ecology

Si sax ah u tuur taayirada oo kusoo wargali taayirada sida sharci darada ah loo daadiyay

Talaabada Dawlada dhexe iyo Gobolka ee 6PPD iyo 6PPD-Q

6PPD-Q – Environmental Protection Agency

Khayraadka Wakaalada Ilaalinta Deegaanka (Environmental Protection Agency, EPA) iyo talaabada 6PPD iyo kiimikooyinka kale ee mudnaanta leh

6PPD – Washington State Department of Ecology

Kheyraadka Washington State iyo talaabooyinka 6PPD

Taayarada aan Burburin (6PPD) – ITRC

Kooxda Maamulayaasha Tignoolajiyada ee Gobalada ka Dhexaysa (Interstate Technology Regulators Commission, ITRC) ee Ka hortagga Taayirada aan Burburin (6PPD). Eer warqadooda xaqiiqada ee 6PPD and 6PPD-Q Fact Sheet [PDF].

Dhimashada Salmon iyo Cilmi-baarista Biyaha Daadka ah ee Sunta ah

Kiimikada Sunta iyo Coho Salmon – Washington Stormwater Center

Cilmi-baarista tacliin ahaaneed ee Washington Stormwater Center ee ku saabsan 6PPD iyo coho salmon. Haddii aad dooneyso macluumaad dheeraad ah: Washington Stormwater Center – Caawimaada, Cilmi baarista, Tababarka .

Wasakhowga qeybaha taayirada ayaa laga yaabaa inay waxyeeleeyaan biyaha saafiga ah iyo nidaamka deegaanka isha weybiga

Cilmi-baarista World Economic Forum ee ku saabsan wasakhda qeybaha taayirka

Talaabada La socoshada Daadadka – Washington State Department of Ecology

Dib u warshadaynta iyo kuwa dib u warshadeeya

Warqada Dib u Warshadeeyasha Taayirada Ruqsada Haysta ee Washington State

Dib u warshadeeyasha taayirada ruqsad haysta ee Washington: 1-800-RECYCLE

Xarumaha dib u warsgadaynta Pacific Northwest